Toimintakalenteri

2020

13.2.                                    Maailman suurin marttailta ystäville

Huhti- toukokuu           Luontotapahtumat ikääntyville ja lapsiperheille

24.4.                                    Marttaliiton vuosikokousseminaari

25.4.                                    Marttaliiton vuosikokous

26.7.                                    Martan päivä

27.8.                                    Valtakunnallinen kässäkahvilapäivä

29.8.                                    Marttojen valtakunnallinen sienipäivä

30.8.-6.9.                            Sieniviikko

5.-11.10.                             Marttailuviikko on energiansäästöviikko

Lokakuu                              Lokakuu on Puurokuu

13.-15.11.                            Suomen kädentaidot -messut Tampereella

Toimintasuunnitelma 2020 marttayhdistyksille

Marttayhdistys voi käyttää tätä toimintasuunnitelmapohjaa vuoden 2020 suunnittelussa joko sellaisenaan tai muokattuna. Toimintasuunnitelmasta voi jättää sisältöjä pois yhdistyksen toimintakulttuuriin sopivalla tavalla. Yhdistyksellä voi myös olla toimintaa, jota ei ole tässä suunnitelmapohjassa ja jonka yhdistys itse lisää toimintasuunnitelmaansa. Tämän lisäksi yhdistys voi tehdä toimintakalenterin.

Johdanto: Hyvä arki kuuluu kaikille

Martat on kotitalousneuvontajärjestö, jonka tehtävänä on edistää kotien ja perheiden toimivaa ja kestävää arkea. Martoissa tahto osata itse muuttuu toiminnaksi. Toimintamme vahvistaa tulevaisuustaitoja ja elinikäistä oppimista. Marttatoiminnassa löytää ja oppii yhdessä tekemällä ne arjen tiedot ja taidot, jotka tekevät omasta elämästä rikkaampaa. Arjen sujuminen antaa voimia toteuttaa niitä asioita, jotka itselle ovat elämässä tärkeitä.

Vuosi 2020 on marttajärjestön uuden strategiakauden ensimmäinen vuosi. Suuntaamme toimintaamme vastaamaan strategiamme lupauksia ja valittuja tavoitteita. Toiminnallemme tärkeitä periaatteita ovat yhdessä tekemisen ilo, kestävät valinnat ja avoimuus.

Vuoden 2020 painopisteet

Martat tekevät arjen tekoja huomista varten

Huominen arki rakentuu tämän päivän teoista. Tiedostamme maapallon rajat ja kohtuullisen kulutuksen välttämättömyyden. Toiminnassamme korostuvat käytännölliset ja vaikuttavat ratkaisut. Martat ovat muutoksen tekijöitä.

Martat kohtaavat ja mahdollistavat kohtaamisia

Kohtaamiset mahdollistavat ja tukevat toimintaa ilmaston rajojen ja kohtuullisuuden puolesta. Martat tekevät hyvää minulle, meille, lähiyhteisölleen ja maailmalle.

Martoille kaikki ovat yhdenvertaisia

Voimaannutamme ja tuemme kaikkia elämään hyvää arkea. Edistämme tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta.

Yhdistyksen toiminta on Innostavaa ja kiinnostavaa

Yhdistyksen vahvuus on jäsenissä. Yhdistyksen tavoitteena on toteuttaa innostavaa ja kiinnostavaa marttatoimintaa, johon halutaan tulla ja jossa halutaan olla mukana.

Tavoitteet

·       Yhdistyksen jäsenyys koetaan kiinnostavaksi. Yhdistykseen liitytään enemmän kuin siitä erotaan. 

·       Yhdistyksen toiminta on monipuolista ja toimintakalenterista löytyy innostavaa ja kiinnostavaa toimintaa kaikille jäsenille. 

·       Yhdistyksen toiminta on avointa ja uudet jäsenet ovat tervetulleita mukaan.

·       Yhdistys huomioi toiminnassaan marttajärjestön uuden strategian sekä toimintavuoden yhteiset teemat ja tapahtumat.

·       Marttaopinnot tarjoavat jäsenille mahdollisuuden jatkuvaan itsensä kehittämiseen.


Toimenpiteet

·       Yhdistyksellä on marttailtoja, joiden teemoina ovat esimerkiksi:

►    Ruoka, esim. ruuan ilmastovaikutukset ja ilmastoruoka

►    Energian käyttö ja säästäminen: Asumisen ympäristövaikutukset, energian säästäminen ja jätteiden synnyn vähentäminen

►    Elintarvikkeiden pakkausmerkinnät ja niistä saatava tieto

►    Ekologinen kodinhoito

►    Käsityöt, esim. Valtakunnallinen kässäkahvilapäivä

►    Puutarha, esim. monimuotoinen puutarha - puutarhanhoidon perusteet, kylvökukat tai perinnehuonekasvit.

►    Lokakuu on Puurokuu tai muu kansainvälinen marttailta, jonka tuotto lahjoitetaan Marttojen kehitysyhteistyöhön.

►    Varautuminen ja kolmen päivän kotivara

►    Vierailu tai vierailija

►    Kulttuuri

►    Hyvinvointi ja liikunta

·       Yhdistys osallistuu marttayhdistysten vuoden suurimpaan tapahtumaan Maailman suurin marttailta ystäville 13.2. Martat kokoontuvat samana päivänä eri puolilla Suomea, kun järjestyksessään toinen Maailman suurin marttailta kutsuu martat koolle yhdessä ystäviensä kanssa. Tapahtuman tavoitteena on innostaa uusia ihmisiä mukaan marttoihin.

·       Yhdistys järjestää loppukeväästä yhteisen luontotapahtuman ikääntyville ja lapsiperheille. Tapahtuma mahdollistaa eri sukupolviin kuuluvien kohtaamisen ja yhdessä tekemisen ilon. Tapahtuman teemana on luonto ja sen voi toteuttaa vaikkapa luontopolkuna lähiluonnossa.

·       Yhdistys toteuttaa pop-up-kässäkahvilan Valtakunnallisena kässäkahvilapäivänä 27.8. Kässäkahvilapäivässä tehdään ja opitaan yhdessä.

·       Yhdistys innostaa suomalaisia liikkumaan luonnossa ja hyödyntämään luonnonantimia järjestämällä sieniretken tai sienineuvontatapahtuman Marttojen valtakunnallisena sienipäivänä 29.8. tai sieniviikolla 30.8.-6.9.

·       Yhdistys toteuttaa Marttailuviikolla 5.-11.10. energianeuvontatapahtuman esimerkiksi kauppakeskuksessa, kirjastossa tai marttaillassa. Tapahtumassa tuodaan esille, kuinka energiaa ja materiaaleja järkevästi käyttämällä vähennetään hiilidioksidipäästöjä ja ympäristövaikutuksia. Marttailuviikko kokoaa martat toimimaan kestävän ja energiatehokkaan asumisen puolesta.

·       Yhdistys osallistuu Lokakuu on Puurokuu -kampanjaan Etiopian, Kamerunin ja Malawin tyttöjen ja naisten puolesta keittämällä puuroja ja lahjoittamalla myyntituoton Marttojen hankkeille Etiopiaan, Malawiin ja Kameruniin. Tilaisuuden voi järjestää esimerkiksi kauppakeskuksessa, seurakunnan tiloissa, kirjastossa tai marttaillassa. Kehitysyhteistyöillan voi järjestää myös muuhun aikaan vuodesta. Marttojen kehitysyhteistyö täyttää 40 vuotta ja sen esittelemiseksi valmistuu marttaillan aineisto.

·       Yhdistys on mukana pakkausmerkintäkampanjassa ja järjestää pakkausmerkinnöistä neuvontatilaisuuden esimerkiksi kauppakeskuksessa tai jonkun tapahtuman yhteydessä. 

·       Yhdistys kysyy jäseniltä heidän toiveitaan.

·       Yhdistyksen hallituksen jäsenet osallistuvat piirin järjestämään koulutukseen, toiminnansuunnitteluiltaan tai yhdistystapaamiseen. 

·       Yhdistyksellä on Martat.fi-nettisivut.

·       Yhdistys innostaa jäseniään Marttaopintojen pariin kertomalla opintotoiminnasta.

·       Yhdistys ottaa käyttöön uudet säännöt.


Talous mahdollistaa toiminnan

Yhdistyksen toimintaedellytykset turvataan pitämällä talous tasapainossa pitkäjänteisesti siten, että toimintakulut eivät ylitä tuottojen määrää.

Tavoitteet

·       Yhdistyksen tulo on 0 tai parempi.

Toimenpiteet

·       Yhdistykselle laaditaan tasapainoinen talousarvio, jonka toteutuminen varmistetaan kurinalaisella talouden hoidolla.

·       Kirjanpito on ajantasaista ja tilinpäätökset moitteettomia.

·       Taloudesta raportoidaan sovitulla jaksotuksella.

Mittarit

Marttajärjestölle on määritelty vuoden 2020 ydinmittarit. Yhdistysten mittarit ovat:

·       Jäsenmäärä ja sen muutos. Tavoitetaso: Jäsenmäärä kasvaa tai pysyy samana kuin 2019.

·       Jäsenpito. Tavoitetaso: Yhdistykseen liittyy enemmän jäseniä kuin eroaa.

·       Vapaaehtoistoiminnan tunnit. Tavoitetaso: Vapaaehtoistoiminnan tuntien määrä kasvaa 5 %.